POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
Frame, Voice, Report! Toolkit

De Frame, Voice, Report! toolkit is gebaseerd op de door de Frame, Voice, Report! partners opgedane kennis in eerdere projecten en op een aantal nieuwe onderdelen die speciaal voor dit programma ontwikkeld zijn.

De toolkit dient als inleiding tot de concepten die van belang zijn voor het vergroten van de kennis en betrokkenheid van burgers bij de duurzame ontwikkelingsdoelen. De toolkit kan worden gebruikt als achtergrondinformatie en aanvulling op de Frame, Voice, Report! richtlijnen en formulieren of als een algemene toolbox voor het werken met wereldburgerschap en kennisverspreiding over ontwikkelingssamenwerking (DEAR).

De toolkit is geen checklist of juridisch document voor Frame, Voice, Report!-partners of aanvragers. Het is bedoeld voor inspiratie en uitleg van veel van de concepten die worden gebruikt in andere Frame, Voice, Report! documenten.