POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover
Frame, Voice, Report! is een subsidieprogramma voor maatschappelijke organisaties. Het programma heeft als doel om de kennis van en de betrokkenheid bij de duurzame ontwikkelingsdoelen onder EU-burgers te vergroten. Op deze site vind je alle relevante informatie over het programma, de richtlijnen en de criteria voor het aanvragen van subsidie. Verder een toolkit waarin de diverse concepten nader verhelderd worden en die ook gebruikt kan worden als instructie voor effectieve communicatie over de duurzame ontwikkelingsdoelen.

Alle richtlijnen, vereisten en formulieren van het subsidieprogramma Frame, Voice, Report!. Deze documenten heb je nodig om een aanvraag op te stellen en voor te bereiden. De administratieve vereisten vertellen welke eisen er aan je gesteld worden als je een project uitvoert.

Ga naar pagina
De Frame, Voice, Report! toolkit verklaart de verschillende in de criteria en formulieren gebruikte concepten. Goede kennis van deze concepten helpt je om een goede aanvraag op te stellen.Ga naar pagina 
Andere hulpmiddelen, bronnen en publicaties relevant voor het vergroten van de kennis en de betrokkenheid met betrekking tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's). Ga naar pagina 
  • Text Hover
De inhoud van deze pagina is de exclusieve verantwoordelijkheid van Wilde Ganzen en kan onder geen beding worden beschouwd als een weerspiegeling van het standpunt van de Europese Unie.
  • Text Hover